Home / voorwaarden / Privacy beleid

PRIVACY BELEID

Privacy verklaring Petit Natura

 

Algemeen

Petit Natura Gran Canaria is een naturistische accommodatie gelegen in San Augustin in Gran Canaria. In deze privacy voorwaarden is te lezen hoe wij de persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken.

 

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

PETIT NATURA door Naturist Hotels Gran Canaria SL., (hierna te noemen Petit Natura) met C.I.F. B-76316173, informeert u dat, in overeenstemming met de artikelen 5, 12 en 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016, van 27 april (RGPD)), en de artikelen 5, 6 en 11 van de organieke wet 3 / 2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD), met betrekking tot de behandeling en de plicht tot vertrouwelijkheid, dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, zullen worden behandeld door Naturist Hotels Gran Canaria SL, als verantwoordelijk voor de behandeling, voor de doeleinden van procedures met betrekking tot precontracting / contractering, onderhoud van de precontractuele / contractuele relatie en intern bedrijf-klantbeheer / de verplichtingen tussen de partijen nakomen. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie van kracht is of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan derden, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is.

 

Door dit document te lezen en te valideren, wordt Petit Natura uitdrukkelijk goedgekeurd en geautoriseerd om persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan voor het bovengenoemde doel.

 

De belanghebbende heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. (Artikel 7.3 van de RGPD).

 

In het geval van enige wijziging / variatie van uw persoonlijke gegevens, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat uw persoonlijke gegevens up-to-date zijn.

 

Gebruik en verstrekking van verzamelde gegevens

Petit Natura garandeert het juiste gebruik van de informatie, en vooral de persoonlijke gegevens in onze bestanden, evenals de volledige naleving van de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Petit Natura zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op het risico, waaronder, in voorkomend geval, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 32 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016 van 27 April (RGPD) onder meer: a) het pseudonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens; b) het kunnen garanderen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente veerkracht van de behandelingssystemen en -diensten; c) de mogelijkheid om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens snel te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; d) een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de behandeling te garanderen.

 

De verwerkingsverantwoordelijke neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat elke persoon die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze gegevens alleen kan verwerken na instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij of zij daartoe verplicht is op grond van het Unierecht. Of de Lidstaten.

 

Petit Natura is gemachtigd om persoonlijke gegevens naar behoren te blokkeren, zolang er verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de relatie met de verantwoordelijke voor de behandeling / cliënt of wanneer er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren die vereist zijn van de persoon verantwoordelijk voor de behandeling.

 

Petit Natura garandeert, in overeenstemming met de huidige communautaire en nationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van persoonsgegevens en de uitoefening door de houders van de rechten, erkend in de artikelen 15 tot 21 van de Europese Algemene Gegevensbescherming Verordening 679/2016, van 27 april (RGPD), en van artikelen 13 tot 18 van

 

Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD).

 

Worden gegevens verstrekt aan derden?

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve wettelijke verplichting en aan bedrijven buiten Petit Natura die wij inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen met deze bedrijven, omdat zij deze nodig hebben om de service aan Petit Natura en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van software, controle door accountants en over gespecialiseerde dienstverleners als transfer service van en naar het vliegveld. Met deze bedrijven worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekken tot de veilige behandeling van uw persoonsgegevens.

 

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Petit Natura om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens gebruiken of doorgeven.

 

Petit Natura geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale en internationale wetten of voorschriften.

 

De rechten die u helpen, zijn om een claim in te dienen bij een controleautoriteit, het recht op toegang, rectificatie, annulering, beperking of verzet tegen uw behandeling (ARCO RIGHTS), op de transparantie van informatie, verwijdering (recht om te worden vergeten), overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens, voorafgaand bewijs van uw identiteit, op verzoek / verzoek verzonden per post / e-mail, naar het postadres / e-mailadres van het bedrijf, met adres op Calle Irlanda 9C, postcode 35100, Playa del Ingles. San Bartolomé de Tirajana - Las Palmas.

 

E-mail privacyvoorwaarden

In overeenstemming met de bepalingen van zowel de wet op informatiemaatschappijdiensten en e-mailberichten als de wet ter inzage gegevensbescherming, informeren wij u dat uw e-mailadres is opgenomen in een geautomatiseerde database met het doel professionele en / of commerciële relaties te onderhouden. Indien u dit wenst, kunt u uw recht op toegang tot, bewerken, verwijderen en annuleren van uw gegevens uitoefenen, of als u niet langer e-mails van commerciële aard wenst te ontvangen, hetzij door te schrijven naar Petit Natura – Naturist Hotels Gran Canaria SL REF : Protección de Datos, gehuisvest in Subida Calle Irlanda 9 C 35100 Playa del Ingles of per e-mail naar info@petithotelnatura.com

 

De inhoud van deze e-mail en / of de toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk / geprivilegieerd en zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger (s). De inhoud ervan houdt geen compromis in voor Petit Natura, tenzij beide partijen schriftelijke toestemming geven. Als u dit bericht leest en als u niet de beoogde ontvanger, medewerker of agent bent die verantwoordelijk is voor het bezorgen van het genoemde bericht aan de beoogde ontvanger, of als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, informeren wij u dat elke ongeoorloofde verspreiding, openbaarmaking of distributie van deze e-mail ten strengste verboden is, en illegaal is. Als u niet de beoogde ontvanger bent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en het originele bericht terugsturen naar het hierboven vermelde adres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

 

Petit Natura gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.