Home / voorwaarden / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Petit Natura besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud en daarmee aan de actualiteit van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist of volledig is.

Aan de teksten op deze website, advertenties, reserveringsmoter Cubilis en overige publicaties, kunnen dan ook géén rechten worden ontleend, met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

 

Op deze website is een aantal hyperlinks naar pagina’s en websites van derden opgenomen. Petit Natura draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze pagina’s en websites.

 

Op de teksten en grafische voorstellingen (ook fotomateriaal) op deze website is copyright van toepassing. Voor publicatie in kranten, tijdschriften, voor tv-programma’s en op websites kan gebruik worden gemaakt van de digitale opnamen en logo’s. Gebruik hiervan is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Petit Natura. Deze teksten en digitale opnamen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Voor vragen of toestemming voor verveelvoudiging of openbaarmaking kunt u contact met ons opnemen via email info@petithotelnatura.com 

 

Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Petit Natura kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.